หน้าแรก แวนแอร์พอร์ตสุราษฎร์

รถตู้วีไอพีให้เช่าทั่วไทย

รถบัสปรับอากาศให้เช่าทั่วไทย

โปรแกรมเที่ยวที่น่าสนใจ

เงื่อนไขการให้บริการ

สนง. สาขา ที่ให้บริการรถเช่า

ติดต่อสอบถาม

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกินจำนวนที่นั่งในรถ
 • ห้ามเสพสิ่งเสพติดภายในรถโดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือ สงสัยว่าจะมี พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองและ บุคคลอื่นภายในรถ
 • พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ
 • พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารในรถ เป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

การเช่ารถตู้ 1 วัน

 • การเช่า 1 วัน ระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 12 ช.ม. คือ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น.
 • ผู้ใช้บริการจะออกเดินทาง เวลาใดก็ได้ แต่ ถ้าออกเดินทางก่อน 06.00 น. คิดค่าล่วงเวลา ช.ม.ละ 200 บาท
 • ผู้ใช้บริการจะเดินทางกลับ เวลาใดก็ได้ แต่ ไม่เกิน 20.00 น. ถ้ากลับถึงหลัง 20.00 น. คิดค่าล่วงเวลา ช.ม.ละ 200 บาท
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

การเช่ารถตู้หลายวัน

 • วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม นับเป็น 1 วันทำงาน
 • การออกเดินทางกลางคืนไปถึงจุดหมายตอนเช้า พนักงานต้องได้พักเมื่อถึงจุดหมาย อย่างน้อย 8 ช.ม. ก่อนออกเดินทางต่อไป
 • เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ เป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องได้พักผ่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางต่อไป
 • วันกลับ กรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมาย เกินกว่าเวลา 20.00 น. คิดค่าล่วงเวลา ช.ม.ละ 200 บาท
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 24.00 น. คิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

หมายเหตุ กติกานี้เป็นมาตรฐานในการให้บริการรถตู้ เพื่อความสบายใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ

แวนแอร์พอร์ตสุราษฎร์ธานี บริการ รถตู้วีไอพี ให้เช่าเหมาราคาไม่แพง
บริหารโดย คุณคมกฤษณ์ เฟื่องสง่า
โทรศัพท์ติดต่อ 085-888-2589 , 077-968-081
Line ID : VANFIVE ; Facebook : EAK Van airport